ŠUMIVÁ A PERLIVÁ VÍNA

ŠUMIVÉ VÍNO

Šumivé víno se získává prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením hroznového moštu nebo vína. Pokud vína, pak jen v případě, že jde o víno z EU nebo dovezené víno ze třetích zemí uvedených na seznamu Evropských společenství. Při otevření nádoby se šumivé víno vyznačuje unikáním oxidu uhličitého vzniklého výhradně z kvašení. Přetlak způsobený oxidem uhličitým vykazuje v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 3 bary.

Jakostní šumivé víno - sekt

K výrobě kupáže byly použity hrozny odpovídající kvalitě jakostního vína nebo z jakostního vína. Víno splňuje požadavky Evropských společenství a je zatříděno jako jakostní.

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti - sekt s.o.

K výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky Evropských společenství a bylo zatříděno SZPI v této kategorii.

Pěstitelský sekt

Šumivé víno, které bylo zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) v této kategorii. Splňuje specifické podmínky, např. že výroba se uskutečnila u pěstitele révy vinné, jehož hrozny byly použity k výrobě sektu.

Aromatické jakostní šumivé víno

Při výrobě bylo použito pouze prvotní kvašení. Kupáž pochází z odrůd dle zvláštních předpisů a víno splňuje požadavky na jakost.

Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti - aromatický sekt s.o.

K výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z uvedených odrůd.

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt a aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti je označeno názvem vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno.

 

PERLIVÉ VÍNO

Produkt, který:
  • je vyroben z vína, jakostního vína s.o. nebo z produktů vhodných k získávání stolního či jakostního vína s.o., pokud tato vína nebo produkty vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.
  • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj.,
  • v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak způsobený endogenním oxidem uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru,
  • je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l.

Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým

Produkt, který:

  • je vyroben z vína, jakostního vína s.o. nebo z produktů vhodných k získávání stolního vína či jakostního vína s.o.,
  • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.,
  • v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak oxidu uhličitého, zcela či částečně dodaného, a nejméně 1 bar, nejvýše 2,5 baru,
  • je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l.

Jakostní perlivé víno

Je vyrobeno z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Etiketa obsahuje název vinařské oblasti.

 

ROZDĚLENÍ ŠUMIVÝCH A PERLIVÝCH VÍN DLE ZBYTKOVÉHO CUKRU

Označení Význam Obsah cukru

brut nature

přírodně tvrdé méně než 3 g cukru/litr (cukr nebyl po druhotném kvašení dodán)

extra brut

zvláště tvrdé mezi 0 až 6 g cukru/ litr

brut

tvrdé nižší než 12 g cukru/ litr

extra dry, extra sec

zvláště suché, extra suché mezi 12 až 17 g cukru/ litr

sec, dry

suché mezi 17 až 32 g cukru/ litr

demi-sec, medium-sec

polosuché mezi 32 až 50 g cukru/ litr

doux, sweet

sladké vyšší než 50 g cukru/ litr
Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

 


Copyright © 2018 MARPHI | marphi design | Webnode